Con đường khó khăn luôn tốt hơn những con đường dễ dàng?

We try hard to avoid conflicts every day. We choose the easiest and shortest path to reach the results desired, yet, these are exactly the elements challenge us to grow.

Don’t be scared walking down the wrong path, be afraid you stop growing from the easy life.

Chúng ta khó nhọc cố gắng tránh những xung đột mỗi ngày. Chúng ta chọn con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để đạt để đạt mục tiêu mong muốn, nhưng đây chính xác là những yếu tố thử thách để chúng ta trưởng thành.

Đừng sợ đi vào con đường sau, hãy sợ bạn không trưởng thành được từ một cuộc sống dễ dàng.

Vik theo Lifehack

Con đường khó khăn luôn tốt hơn những con đường dễ dàng?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!