chu de kien thuc_v2

 

Trung bình mỗi tháng học viên sẽ được học 8 chủ đề. Nếu bắt đầu từ số 0 thì sau 10 tháng học viên sẽ nắm được hơn 88 chủ đề khác nhau từ cơ bản tới nâng cao. Có thể giao tiếp tốt, linh hoạt trong mọi tình huống tùy theo tình hình thực tế.

error: Content is protected !!