Thầy Mark – giáo viên người Úc từng có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy tại New South Wales – Úc và hơn 5 năm dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết:

Mark CLIVE AGREZ

mark anh 2

EDUCATION AND CERTIFICATIONS

 

University of Western Australia  Science Faculty -Psychology Major

TAFE College W.A. Diploma of Catering and Hotel Management.

CSR. Teaching, Training and Coaching Certificates.

TESOL 4 Teaching Certificates.


WORK EXPERIENCE

Australia:

 • 5 Years –   Psychologist/Sociologist – Bremer Family Clinic ,Subiaco.Western Australia.
 • 8 Years –   Management in Hospitality Industry .Northern Territory . AUS.
 • 7 Years –   Teaching/Training, Coaching,Testing and Auditing ..CSR Construction Company.Western Australia.
 • 6 Years –   Firefighter / Rescue Officer. Victoria .AUS.
 • 9 Years –  Teaching/Training ,Coaching and Auditing .New Macey Electrical Engineering.New South Wales .AUS.

Vietnam:

 • 2 Years   –   F/T Teaching  ESL to adults Langmaster.Hanoi.VN.December 2013 -10/11/2015.
 • 3 mths.   –  Teaching English,Casual private ESL school .Cambridge* ..”Beyond” Hanoi.2014
 • 3 Years   –  Teaching Private ESL Academic English for Professionals ,Doctors,Dentists,Lawyers etc.2014/15.
 • 3 Years – IIG   Nguyen Tat Thanh School
 • 3 Years – ESL Academic English for Professionals.Managers,programmers & staff.
 • DEHA Software Co.April,2016- ESL Academic & Communication English for business.

HỌC VẤN VÀ CHỨNG NHẬN

Đại học Khoa học Tây Úc – Khoa tâm lý học

TAFE Cao đẳng W.A. Diploma – phục vụ và quản lý khách sạn.

CSR. Giảng dạy, đào tạo và chứng nhận huấn luyện.

TESOL 4 Giấy chứng nhận giảng dạy.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Australia

5 năm – Khoa tâm lý học / Xã hội học – Bremer Family Clinic, Subiaco,Tây Úc.

8 năm – Khoa quản lý tại Khách sạn Công nghiệp Bắc Territory, Úc

7 năm – Giảng Dạy / Đào tạo, huấn luyện, kiểm tra và Kiểm toán .. công ty Xây dựng CSR, Tây Úc.

6 năm – cứu hỏa / nhân viên cứu hộ. Victoria .Úc

9 năm – Giảng dạy / Đào tạo, huấn luyện và kiểm toán . Kỹ thuật điện New Macey. New South Wales .Úc

Việt Nam:

2 Năm – F / T Dạy Tiếng Anh cho người lớn Langmaster.Hanoi.VN. 12/2013 -10/11/2015.

3 tháng – Giảng dạy tiếng Anh, ESL tiếng Anh tin học .Cambridge * .. “Beyond” Hanoi.2014

3 Năm – tiếng Anh tin học cho các chuyên gia, bác sĩ, nha sĩ, Luật sư … học viện ESL 2014 / 2015.

3 Năm – IIG trường Nguyễn Tất Thành

3 Năm – tiếng Anh cho quản lý chuyên nghiệp, lập trình viên và nhân viên, học viện ESL

Công ty phần mềm Deha . Tháng Tư, 2016- ESL tiếng Anh học thuật và tiếng Anh giao tiếp cho doanh nghiệp

error: Content is protected !!