tu vung_v2

Nếu như trước đây việc học từ vựng rất khó khi phải ghi ghi chép chép thì nay với hệ thống phần mềm học từ vựng sẽ giúp học viên học các từ mới một cách sinh động kết hợp cả âm thanh, hình ảnh và lời nói. Điều này giúp việc học tiếng anh từ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

error: Content is protected !!