noi-dung-hoc-tap

Nội dung phù hợp được biên soạn riêng cho từng học viên với mục tiêu và lộ trình cụ thể. Hiện nay khi tham gia học ở bất cứ trung tâm tiếng Anh nào, các bạn sẽ được học theo giáo trình sẵn có của trung tâm. Và giáo trình đó dành chung cho tất cả học viên, có những giáo trình phù hợp có giáo trình không phù hợp, có giáo trình học viên thích hoặc không.

Tuy nhiên tại Freetalk English với mô hình chỉ dạy 1 học viên, vậy nên anh chị được thiết kế giáo trình dạy riêng phù hợp 3 tiêu chí:

Tiêu chí đầu tiên:

Giáo trình đạt chuẩn là giáo trình đã được bộ giáo dục đào tạo và thế giới công nhận, dành cho người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Tiêu chí thứ 2:

Giáo trình phù hợp với khả năng tiếng Anh, trước khi được thiết kế giáo trình bạn phải được kiểm tra trình độ, bộ phận chuyên môn sẽ căn cứ vào khả năng đó để thiết kế giáo trình. Ví dụ bạn chưa bao giờ học chưa có chút gì tiếng Anh sẽ được thiết kế giáo trình cho người bắt đầu. Bạn đã giao tiếp được cơ bản giờ muốn tăng khả năng phát âm, nói giọng Anh, Mỹ sẽ được thiết kế và dạy tập trung vào phát âm.

Tiêu chí thứ 3:

Giáo trình phù hợp với mục đích học và sở thích. Ví dụ bạn là doanh nhân, thích xem tin tức và thích mảng thông tin kinh tế cập nhật, bạn sẽ được thiết kế giáo trình theo phần tin tức thế giới, trong ngoài nước, mảng thông tin kinh tế. Bạn muốn đi phỏng vấn tiếng Anh tại Sam Sung, chương trình học của bạn liên quan trực tiếp đến phỏng vấn tiếng Anh tại Sam Sung.

Kết hợp cả 3 tiêu chí này học viên được học theo giáo trình mình thích, với những thông tin hữu ích thực hành được luôn, dùng được luôn và đúng trình độ tới từng cá nhân.

Đây là điều tuyệt vời mà chưa có trung tâm nào làm được, chỉ có tại Freetalk English.

 

error: Content is protected !!