video_v2

Hệ thống với hơn 180 videos đa dạng và phong phú giúp học viên thực tập sẵn theo các tình huống giả định trước khi học tập trực tiếp với giáo viên. Điều này giúp cho học viên ôn luyện và cải thiện tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi 24/7.

error: Content is protected !!