10 bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả nhất

1. Thành thạo các kỹ năng cơ bản trước khi học ngữ pháp

Một cách đơn giản: Hãy sử dụng ngữ pháp chỉ khi làm chủ được các kỹ năng cơ bản. Có một nền tảng vững chắc và bạn sẽ tự tin với mọi thử thách mới. Đừng căng thẳng về ngữ pháp cho đến khi bạn nắm bắt được các kỹ năng cơ bản của việc nghe, nhắc lại và hiểu về ngôn ngữ đó. Vậy làm thế nào để làm chủ được những kỹ năng cơ bản này? Thời gian và nỗ lực. Hãy dành thời gian lắng nghe, tạm dừng, lặp lại và nghe thêm một lần nữa. Nếu bạn vẫn không hiểu gì, hãy quay lại và làm lại từ đầu, đọc văn bản, tìm những phần bạn không thể nghe được và lặp lại một lần nữa hoặc tìm một phương pháp khác mà bạn thấy phù hợp với mình. 2. Quan sát thứ tự các từ xuất hiện Bằng cách nói, đọc và nghe, việc xây dựng ngôn ngữ sẽ trở nên khá rõ ràng. Ví dụ: thứ tự từ, phân loại loại từ và vị trí trong bài viết có thể được thu thập qua nghiên cứu cơ bản mà không cần chú ý đến ngữ pháp. Lúc đầu, chỉ cần nhớ về cách các từ xuất hiện trong các câu. Cố gắng nắm bắt các mô hình tổng quát, mà không tham khảo bất kỳ một quyển sách ngữ pháp nào. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi bạn học được rất nhiều điều mà không khiến não mình bị nổ tung. 3. Tăng tốc .  

 

finc = controllers/news1/detailnews.php