10 LỜI KHUYÊN ĐỂ THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH (1)

10 LỜI KHUYÊN ĐỂ THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH (1)

Hãy nhớ rằng, những nhà hùng biện vĩ đại như Steve Jobs, Bill Gates, Abraham Lincoln, Nelson Mandela và Martin Luther King thành công vì qua nhiều năm thực hành. Họ có kinh nghiệm thuyết trình. Khi chuẩn bị bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn nên xem và nghe video các bài thuyết trình của họ. Sử dụng chúng như một bài nói mẫu là một phương pháp hay. Ngoài ra, hôm nay chúng ta cũng sẽ có những lời khuyên đáng giá để thuyết trình tốt hơn.

mac-dep-de-tu-tin-hon-trong-buoi-thuyet-trinh 1. Chi tiết tối đa bài thuyết trình.

Đưa ra một bài thuyết trình trước một khán giả luôn luôn căng thẳng. Suy nghĩ về các chi tiết như vị trí của các bài thuyết trình, trang thiết bị, vật liệu, thời gian, xuất hiện và trang phục của bạn sẽ giúp bạn tránh căng thẳng.

2. Chuẩn bị ở nhà

Lên ý tưởng cho buổi thuyết trình bạn cần phải xem xét những điều sau đây:
  • Hãy tự hỏi mình tiêu đề và mục tiêu của bài thuyết trình lần này là gì
  • Hãy suy nghĩ về ai là đối tượng của bạn là
  • Chỉ ra những thông điệp chính của bạn là
  • Cấu trúc của bài thuyết trình: phần mở đầu, phần chính và phần tổng kết
  • Làm cho nó dễ dàng hơn cho khán giả và chính mình: sử dụng ngôn ngữ đơn giản
  • Chuẩn bị cho mình những câu hỏi. Hãy suy nghĩ về những gì câu hỏi khán giả có thể hỏi
  • Thông thường một nhà hùng biện có tối đa 15 phút để trình bày, tương ứng với khoảng 20 slide.
  • Đừng đưa lượng lớn các văn bản trong bài trình bày của bạn. Không ai có quan tâm đến việc đọc nó; họ thích tài liệu hình ảnh hơn. Vì vậy, hãy suy nghĩ về hình ảnh, đồ thị và video hỗ trợ ý tưởng của bạn. Nhưng tất nhiên không nên lạm dụng quá!

3. Giới thiệu bản thân và chủ đề

Giới thiệu bản thân là một phần quan trọng, cho tên đầy đủ của bạn, vị trí và công ty bạn đại diện. Một số người đưa thông tin liên lạc của họ lên slide đầu tiên. Đó là trong trường hợp bạn muốn khán giả để liên lạc với bạn sau phần trình bày của bạn. Giới thiệu chủ đề một cách hấp dẫn sẽ dẫn dắt người nghe. Cụm từ hữu ích: “Hello, ladies and gentlemen, thank you for coming…” “The topic of today’s meeting is…” “Let’s get the ball rolling” “Shall we get started?”

4. Thực tế hành động

Mất thời gian và thậm chí là tiền bạc, nên mọi người luôn muốn biết lý do tại sao họ nên lắng nghe bạn trình bày. Đó là lý do tại sao phần mở đầu là rất quan trọng. Nó cần vui vẻ, thú vị và hấp dẫn. Cụm từ hữu ích: “I’d like to give you a brief outline of my presentation…” “Here is the agenda of the meeting…” “My presentation consists of the following parts…” “The presentation is divided into four main sections…”

5 Trả lời khi nhận được câu hỏi

Một câu hỏi & trả lời kỳ (Q & A) thường diễn ra vào cuối của bài thuyết trình, vì vậy bạn có đủ thời gian để cung cấp những thông điệp chính của bài phát biểu của bạn mà không bị gián đoạn bởi nhiều câu hỏi. Nếu bạn muốn khán giả đặt câu hỏi trong hoặc sau khi trình bày, nói như vậy.   Cụm từ hữu ích: “There will be a Q&A (Question & Answer period) session after the presentation” “Please feel free to interrupt me if you have any questions” “I will be happy to answer your questions at any time during the presentation”

_VIK_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php