19 Tháng 8 - Học từ vựng về "chiến tranh và hòa bình"

19 Tháng 8 - Học từ vựng về "chiến tranh và hòa bình"

Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8 năm 1945) là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn. Kết quả chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZVUG_rDG8ls[/embed] Ngày này 72 năm về trước Total war: Chiến tranh tổng lực Aggressive war: Chiến tranh xâm lược Nuclear war: Chiến tranh hạt nhân Local war: Chiến tranh cục bộ Guerilla war: Chiến tranh du kích Gulf war: Chiến tranh vùng vịnh Border war: Chiến tranh biên giới Weaponless war: Chiến tranh không trang bị vũ khí The war broke out: Chiến tranh nổ ra Kindle war: Châm ngòi chiến tranh The violence escalates: Căng thẳng leo thang Political conflict: Xung đột chính trị Invaders: Quân xâm lược War declaration: Sự tuyên bố chiến tranh Join the army: Gia nhập quân đội Go to war: Lên đường chiến dấu Deploy troops: Dàn quân, triển khai quân Withdraw troops: Rút quân Fight for nation’s independence and freedom: Chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc Within firing range of the army: Trong tầm bắn của quân thù Launch a counter-attack: Tung đòn phản công Lift a blockade: Thực hiện phong toả Stage a massive demonstration: Tổ chức biểu tình Decisive battle: Trận đánh quyết định, Trận đánh một sống một còn Hình ảnh có liên quan Avert war: Đẩy lùi chiến tranh Call for a cease-fire: Sự kêu gọi ngừng bắn Unconditional surrender: Sự đầu hàng vô điều kiện To triumph over the enemy: Chiến thắng kẻ thù Triumph song: Bài ca chiến thắng Glorious victory: Chiến thắng vẻ vang, lẫy lừng Bring peace to nation: Mang về hoà bình, độc lập cho dân tộc Negotiate a peace agreement: Đàm phán hoà bình Sign a peace treaty: Ký kết hiệp ước hoà bình National Mediation: Hoà giải dân tộc Liberation Day: Ngày giải phóng Set fireworks to celebrate Hanoi Liberation Day: Đốt pháo hoa mừng ngày Giải phóng Thủ Đô Host various exhibits to celebrate Hanoi Liberation Day: Tổ chức nhiều cuộc triển lãm chào mừng ngày Giải phóng Thủ Đô Uphold the nation’s traditional undauntedness in struggle : Phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc

 

finc = controllers/news1/detailnews.php