5 nhóm từ nối câu trong tiếng Anh bạn cần phải biết

5 nhóm từ nối câu trong tiếng Anh bạn cần phải biết

[caption id="attachment_24511" align="aligncenter" width="419"]5 nhóm từ nối câu trong tiếng Anh bạn cần phải biết 5 nhóm từ nối câu trong tiếng Anh bạn cần phải biết[/caption]   Nếu bạn đang là một học viên muốn chuẩn bị cho các kỳ thi viết hay thường xuyên phải viết thư và essay thì đây thực sự là một bài viết bổ ích cho bạn. Những nhóm từ nối này không những khiến bài viết của bạn mạch lạc, logic và hay hơn, nó còn giúp người khác đánh giá cao hơn về khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn. Vì vậy, hãy nắm thật chắc những nhóm từ nối này và sử dụng chúng thật nhuần nhuyễn trong các bài viết nhé.
  1. Nhóm từ nối câu nguyên nhân – hệ quả

– Accordingly: Theo như – And so: Và vì thế – As a result: Kết quả là – Consequently: Do đó – For this reason: Vì lý do này nên – Hence/so/therefore/thus: Vì vậy – Then: Sau đó
  1. Cụm từ chỉ sự đối lập trong câu

– But/yet: Nhưng – Howerver/Nevertheless: Tuy nhiên – In contrast/On the contrary: Đối lập với – Instead: Thay vì – On the other hand: Mặt khác – Still: Vẫn
  1. Cụm từ thêm thông tin trong câu

– And: Và – Also: Cũng – Besides: Ngoài ra – First, second, third…: Thứ nhất, thứ hai, thứ ba… – In addition: Thêm vào đó – In the first/second place: Ở nơi thứ nhất, thứ hai… – Furthermore: Hơn nữa – Moreover: Thêm vào đó – To begin with: Bắt đầu với – Next: Tiếp theo là
  1. Những cụm từ chỉ sự so sánh

– By the same token: Với những bằng chứng tương tự – In like manner: Theo cách tương tự – In the same way: Theo cách giống như thế – In similar fashion: Theo kiểu tương tự – Likewise/Similarly: Tương tự thế
  1. Cụm từ tiếng Anh chỉ kết luận, tổng kết

– And so: Và vì thế – After all: Sau tất cả – At last/Finally: Cuối cùng – In brief: Nói chung – In closing: Tóm lại là – In conclusion: Kết luận lại – On the whole: Nói chung – To conclude: Kết luận – To summarize: Tóm lại

Tổng hợp

Chúc các bạn thành công!

 

finc = controllers/news1/detailnews.php