65 MẪU CÂU TIẾNG ANH SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG CUỘC HỌP (P.1)

MẪU CÂU TIẾNG ANH SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG CUỘC HỌP (P.1) [caption id="attachment_16087" align="aligncenter" width="499"]MẪU CÂU TIẾNG ANH SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG CUỘC HỌP MẪU CÂU TIẾNG ANH SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG CUỘC HỌP[/caption] Những buổi họp tại công ty thường đều rất căng thẳng và khó khăn. Tuy nhiên, nếu cuộc học lại diễn ra bằng tiếng Anh thì lại càng khiến bạn lo lắng hơn phải không. Hãy để FTE giúp bạn giải quyết vấn đề bằng một loạt các mẫu câu thông dụng được sử dụng trong các cuộc họp nhé.

I. Mở đầu cuộc họp

1. Everyone has arrived now, so let’s get started. – Tất cả mọi người đã có mặt, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.

2. If we are all here, let’s start the meeting. – Nếu tất cả đã đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

3. Shall we get down to business?– Chúng ta bắt đầu vào việc luôn chứ?

4. Hello everyone. Thank you for coming today. – Chào mọi người. Cảm ơn vì đã có mặt tại buổi họp hôm nay.

5. Okay, let’s begin. Firstly, I’d like to welcome you all. – Vâng, chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên, chào mừng tất cả mọi người.

6. I’d like to extend a warm welcome to …- Tôi muốn gửi lời chào mừng tới ….

7. Thank you so much for meeting with me today. – Rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hôm nay.

8. For those of you who don’t know me yet, I am …– Xin giới thiệu với những người mới, tôi là…

9. I know most of you, but there are a few unfamiliar faces. I am … – Hầu hết chúng ta đều đã biết nhau, nhưng cũng có một vài gương mặt mới. Tôi là …

10. Firstly, I’d like to introduce … – Đầu tiên, tôi xin phép giới thiệu…

11. I’d like to take a moment to introduce … – Tôi muốn dành một chút thời gian để giới thiệu…

12. We are pleased to welcome … – Chúng tôi vui mừng hoan nghênh…

13. (Name) will be presenting the … – [Tên người phát biểu] sẽ trình bày về…

14. (Name) has kindly agreed to give us a report on … – [Tên người phát biểu]  sẽ gửi chúng ta báo cáo về ….

15. (Name), would you mind taking notes / taking the minutes today please? – [Tên thư ký cuộc họp] , anh/chị có thể ghi chép lại nội dung cuộc họp hôm nay được không?

II. Các cách xin phép đưa ra ý kiến:

16. May I have a word? – Tôi có đôi lời muốn nói.

17. I’m positive that… – Tôi lạc quan là

18. I (really) feel that… – Tôi thật sự cảm thấy là

19. In my opinion… – Theo tôi/ Theo quan điểm của tôi…

20. If you ask me,… I tend to think that… – Nếu bạn hỏi tôi,… tôi nghĩ là

21. May I come in here? – Tôi có thể nêu ý kiến/ trình bày ở đây ko?

22. Excuse me for interrupting. – Xin lỗi vì đã ngắt lời.

_SAMANTHA_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php