Các tình huống giao tiếp tiếng Anh với sếp Tây chắc chắn bạn cần biết

Các tình huống giao tiếp tiếng Anh với sếp Tây chắc chắn bạn cần biết

Một trong những câu hỏi tôi nhận được rất nhiều từ học viên của mình đó là: Mình làm trong công ty nước ngoài tuy không phải thường xuyên sử dụng tiếng Anh nhưng thỉnh thoảng vẫn phải giao tiếp với sếp Tây và thực sự gặp khó khăn vì vậy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến. Với những trường hợp như vậy thì cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó chính là học tiếng Anh từ ngay bây giờ, vì nếu không thì chắc chắn bạn sẽ còn bỏ lỡ qua nhiều cơ hội quý giá khác nữa. Các tình huống giao tiếp với sếp Tây trong bài viết này chắc chắn là không thể bao quát hết tất cả những vấn đề xảy ra thực tế tại nơi làm việc của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang thực sự cần giải quyết vấn đề của mình ngay tức thì, thì đây là một bài viết vô cùng bổ ích với bạn đó. [caption id="attachment_24861" align="aligncenter" width="485"]Các tình huống giao tiếp tiếng Anh với sếp Tây chắc chắn bạn cần biết Các tình huống giao tiếp tiếng Anh với sếp Tây chắc chắn bạn cần biết[/caption]

Khi bạn được hỏi về một chủ đề không chắc chắn

– I will find out right away => Tôi sẽ tìm ra cách. – I will talk to you and let you know as soon as I find out. => Tôi sẽ trao đổi với sếp và thông báo lại khi nào tôi tìm ra cách. – Here’s what I can tell you … => Hiện tại tôi biết những điều sau… – I will need some time to think about that … => Tôi sẽ cần thêm một chút thời gian để xem xét việc đó…

Khi giải quyết vấn đề

– Let’s get to the bottom of this/ Let’s resolve this. => Hãy cùng xem xét việc này tới cùng/ Hãy cùng giải quyết việc này. – What can we do to make this/it right? => Vậy chúng tôi có thể làm gì để sửa chữa lại việc này? – Leave it with me, and I’ll see what I can do => Để đó cho tôi, tôi sẽ xem mình có thể làm gì.

Khi thương lượng về thời gian hoàn thành công việc

– Yes: We could definitely get this done by … (realistic date) => Để đồng ý: Chúng tôi hoàn toàn có thể hoàn thành trước ngày … (một ngày cụ thể) – Compromise: Or if we [had X conditions], we could meet the deadline/ we could achieve this => Để dàn xếp: Hay nếu như chúng tôi [có điều kiện X], chúng tôi sẽ làm kịp/ chúng tôi sẽ làm được đúng thời hạn.

Khi đề nghị tăng lương

– I would love the opportunity to talk with you about my performance this year… I think I have grown a lot in my position … I believe I’m ready for more responsibility => Tôi rất muốn có cơ hội để thảo luận về biểu hiện trong công việc của tôi trong năm qua … tôi nghĩ mình đã tiến bộ hơn tại vị trí của mình … tôi tin rằng mình đã sẵn sang để được giao thêm những trọng trách khác.  

Chúc các bạn thành công!

 

 

finc = controllers/news1/detailnews.php