Cách phân biệt Awhile và A While

Cách phân biệt Awhile và A While 

[caption id="attachment_13080" align="aligncenter" width="449"]Cách phân biệt Awhile và A While Cách phân biệt Awhile và A While[/caption]

Đều mô tả về một khoảng thời gian, “awhile” và “awhile” gần như giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ “a while” thì được viết cách ra thành hai từ.

“A while” thực chất là một cụm danh từ, bao gồm mạo từ “a” và danh từ “while”, mang nghĩa “trong một khoảng thời gian ngắn”. “Awhile” mang nghĩa tương tự, nhưng là trạng từ. Dù nghĩa tương tự nhau, có một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng hai từ này như sau:

A while

Cụm danh từ “a while” có thể và thường theo sau một giới từ như “for” hoặc “in”. Ví dụ:

– He said he would be home in a while (Anh ấy nói sẽ về nhà trong một lúc nữa).

AWhile

Trạng từ “awhile” không thể đi sau một giới từ. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ đi giới từ trong câu trên thì có thể thêm trạng từ này phía sau, mặc dù có thể làm thay đổi đôi chút nghĩa của câu. Ví dụ:

– My mother is staying awhile (Mẹ của tôi đang ở đây một lúc rồi)

Còn từ “while” được dùng như một liên từ, tương tự như “during”, “throughout the time that”. Ví dụ: – She ate the cookie dough while he greased the baking sheet. Ngoài ra, “while” còn đóng vai trò động từ mang nghĩa “làm thời gian trôi một cách thư giãn, nhẹ nhàng”. Ví dụ: – She whiled away the hours ruminating on the differences between awhile and a while.

_SAMANTHA_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php