Cách phân biệt đơn giản giữa Learn và Study

Cách phân biệt đơn giản giữa Learn và Study 

[caption id="attachment_13046" align="aligncenter" width="391"]Cách phân biệt đơn giản giữa Learn và Study Cách phân biệt đơn giản giữa Learn và Study[/caption] Điểm chung của cặp từ “learn” và “study” là dạng từ (động từ) và cùng được dịch sang tiếng Việt là “học”. Tuy nhiên, bản chất của hai động từ này là khác nhau. Đó là lý do vì sao tiếng Anh có câu “Learn more, study less”? Theo định nghĩa Anh- Anh thì

Study

Study:  read, memorise facts, attend school (classes, subjects, degrees) “Study” được giải thích là hành động thiên nhiều về việc bạn nỗ lực nhớ, học thuộc một loại kiến thức gì đó. Chính vì vậy, “study” dùng phổ biến khi bạn ở trường “at school”. VD: I go to school to study

Learn

Learn: gain knowledge, skills by studying, practicing, being taught or experience something

“Learn” được giải thích bằng việc đạt thêm được một kiến thức hay kỹ năng nào đó, bằng việc luyện tập và trải nghiệm chúng.

Ví dụ: A child learns to speak from their parents.

“Learn” còn là việc học hỏi cho thấy bạn hiểu, thấm nhuần và rút ra được kiến thức, kỹ năng cho bản thân.

Ví dụ: learn to ride a bike, learn to play the piano, learn to make money.

Learn và Study

Điều khiến nhiều bạn nhầm lẫn giữa hai từ này là bởi “study” là một trong các cách để “learn”. Bạn cố gắng học thuộc, đọc, ghi nhớ một điều gì để hiểu về nó, và từ đó có thể sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Ngay từ định nghĩa “learn”, bạn có thể thấy các cách để “learn” là “studying, practicing, being taught or experience”. Ví dụ:

– I study English grammar to learn it.(Tôi học thuộc ngữ pháp tiếng Anh để hiểu, dùng được nó).

– I studied until 3am but I did not learn anything (Tôi ngồi học đến tận 3 giờ sáng nhưng chẳng thu nhận được gì).

Vì vậy, có thể bạn đến trường hàng ngày để Study nhưng chưa chắc đã Learn được gì đâu nhé.

Bạn cũng có thể “learn” thông qua “practice”. Ví dụ: “I learnt to play the piano by practicing every day” bởi bạn luyện tập và biến việc có thể chơi đàn thành một phần khả năng (skill) của bản thân.

Vậy điều quan trọng để  phân biệt hai từ này là: “learn” là việc  học để bạn am hiểu, sử dụng kiến thức hoặc có được kỹ năng còn “study” là việc học liên quan đến đọc hiểu, cố gắng ghi nhớ.

_SAMANTHA_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php