Cách thể hiện sự ngạc nhiên trong tiếng Anh

Cách thể hiện sự ngạc nhiên trong tiếng Anh

Kể một tin gây ngạc nhiên:

 • Guess what!
 • Surprise!
 • I’ve got news, for you
 • Do you know what?
 • You won’t believe it!

Diễn tả sự ngạc nhiên:

 • Wow! What a surprise!
 • That’s a surprise!
 • That’s very surprising!
 • Really?
 • What?
 • Are you serious? You must be joking!
 • You’re kidding!
 • Fancy that!
 • I must say it surprises me.
 • I find it hard to believe

Trả lời:

 • Yeah!
 • It is!
 • Yup!
 • Sure.
 • It’s true.
 • I’m serious.
 • No, I’m not.
 • Does it?
 • It is, isn’t it?

Một số câu diễn tả sự khó tin:

Hỏi liệu bạn có tin điều đó không:

 • Do you believe it?
 • Wouldn’t you believe it?
 • Can you imagine that?
 • You don’t believe it, do you?
 • Don’t you think it’s odd that….?

Diễn tả sự không tin tưởng: Kết quả hình ảnh cho suprise

 • I don’t believe it.
 • It can’t be true.
 • I can’t think of it.
 • I don’t trust you.

Trả lời:

 • No, I don’t believe it.
 • Are you serious?
 • Are you joking?
 • Are you kidding?
 • You must be joking/kidding!
 • Oh, no! that’s not true!
 • You don’t say!
 • Seeing is believing.
 • Really? That sounds interesting.
 • Really? It’s surprising that.
 • Good heavens
 • My goodness!
 • This is really a surprise!

Vik (Theo http://www.ats.edu.mx)

Học cách phát âm tiếng Anh chuẩn tại đây

 

finc = controllers/news1/detailnews.php