Cấu trúc bài thi nghe Toeic

Cấu trúc bài thi nghe Toeic

Việc nắm rõ cấu trúc bài thi sẽ giúp bạn tự tin hơn và chủ động hơn trong từng phần thi. Phần 1: Hình ảnh - 10 câu Tương ứng với mỗi bức ảnh, bạn sẽ được nghe 04 câu mô tả về nó. Nhiệm vụ của bạn là phải chọn câu mô tả đúng nhất cho bức ảnh. Phần 2: Hỏi đáp - 30 câu Bạn sẽ nghe một câu hỏi (hoặc câu nói) và 03 lựa chọn trả lời. Nhiệm vụ của bạn là phải chọn ra câu trả lời đúng nhất trong ba đáp án A-B-C. Phần 3: Hội thoại ngắn - 30 câu Bạn sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra câu trả lời đúng nhất trong 04 đáp án của đề thi. Phần 4: Đoạn thông tin ngắn - 30 câu Bạn sẽ nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra câu trả lời đúng nhất trong số 04 đáp án được cung cấp.

 

finc = controllers/news1/detailnews.php