Châm ngôn tiếng Anh về cuộc sống hay - ngắn và dễ nhớ

CHÂM NGÔN TIẾNG ANH NGẮN VỀ CUỘC SỐNG

Châm ngôn về cuộc sống không chỉ làm cho câu nói của bạn ý nghĩa hơn. Châm ngôn về cuộc sống còn cho bạn những suy nghĩ tích cực và giá trị nhân văn đẹp đẽ. Sẽ là một thiếu sót về ngôn ngữ nếu thiếu những câu danh ngôn hay và ý nghĩa.

life

 • To live is to fight

Sống là chiến đấu

 • The measure of life is not its duration but its donation

Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

 • You cannot heal the world until you heal yourself

Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn có thể làm lành vết thương của chính mình.

 • Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity

Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là cơ hội.

 • The healthy equals beautiful

Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp.

 • Man is most intelligent of the animals and the most silly

Con người là động vật thông minh nhất nhưng cũng là ngớ ngẩn nhất.

 • You may delay, but time will not

Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì không chờ đợi ai.

 • Lost time is never found again

Thời gian đã mất đi không bao giờ lấy lại được.

 • I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.
 • Work hard. Dream big.

Làm việc chăm chỉ. Mơ ước lớn lao.

 • What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

Những thứ cản trở chúng ta nhất trên đời chính là bức tranh chúng ta vẽ ra trong đầu mọi thứ phải trở nên như thế nào.

 • Life is short. Live passionately.

Cuộc sống thì ngắn ngủi. Hãy sống thật nhiệt huyết.

 • Life is a one time offer, use it well.

Cuộc sống là cơ hội chỉ đến một lần, hãy sử dụng nó cho tốt.

 • Live each day as if it’s your last.

Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng.

 • If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

Nếu bạn thử, bạn liều mình với thất bại. Nếu bạn không thử, bạn chấp nhận thất bại.

 • If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.

Nếu bạn làm những điều mình muốn, bạn sống sót. Nếu bạn làm những điều mình muốn, bạn sống đúng nghĩa.

 • Live today, for tomorrow it will all be history.

Sống vì hôm nay, qua ngày mai chúng sẽ chỉ là quá khứ.

 • Enjoy life! This is not a rehearsal.

Hãy tận hưởng cuộc sống! Nó không phải là buổi diễn tập thử.

 

finc = controllers/news1/detailnews.php