Cụm từ tiếng Anh nói về tiền bạc

Cụm từ tiếng Anh nói về tiền bạc

 1. money talks : Có tiền là có quyền
 2. make a withdrawal: Rút tiền từ ngân hàng
 3. ask sb for money: Xin tiền ai đó
 4. Cash machine/ATM(Auto transfer money): Máy rút tiền tự động
 5. waste/squander money: Lãng phí/tiêu xài phung phí tiền
 6. Earn/Make Money: kiếm tiền
 7. Change/Exchange money: đổi tiền
 8. take out a loan: vay tiền
 9. Save money: Tiết kiệm tiền
 10. Lose money: Mất tiền
 11. Pay money: Trả tiền/ thanh toán
 12. Invest money in st: Đầu tư tiền vào cái gì
 13. Make a nice profit: Lời nhiều tiền
 14. Run out of money: Cháy túi
 15. Make a Deposit: Gửi tiền vào ngân hàng
 16. financially savy: Đầu óc tài chính
 17. Donate money: Ủng hộ tiền (quyên góp)
 18. Be frugal/ economical: (a) Tiết kiệm
 19. Local/Domestic Currency: Nội tệ
 20. Foreign currency: Ngoại tệ

 

finc = controllers/news1/detailnews.php