Giáo viên Việt Nam

Mã Quỳnh Phương
Mã Quỳnh Phương
Mã Quỳnh Phương

Tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh thương mại loại Giỏi, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Ngô Đào Ý Nhi
Ngô Đào Ý Nhi
Ngô Đào Ý Nhi

Tốt nghiệp khoa quản trị khách sạn và du lịch trường đại học Concordia, Manila, Philippines

Mai Thị Thuỳ Linh
Mai Thị Thuỳ Linh
Mai Thị Thuỳ Linh

Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm tiếng Anh loại Giỏi, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Đỗ Thanh Hằng
Đỗ Thanh Hằng
Đỗ Thanh Hằng

IELTS: 7.0; TOEIC: 830

Nguyễn Quỳnh Thu
Nguyễn Quỳnh Thu
Nguyễn Quỳnh Thu

Tốt nghiệp Cử nhân ngôn ngữ Anh loại Giỏi, Trường Đại học Hoa Sen

Anja
Anja
Anja

I am very passionate about teaching and hold my students close to my heart. I try to connect with my students on a personal level. Laughing and learning together is important

Tạ Vũ Phương Anh
Tạ Vũ Phương Anh
Tạ Vũ Phương Anh

Tốt nghiệp Cử nhân sư phạm tiếng Anh loại Giỏi, Trường Đại học sư phạm TP.HCM

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền

Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ Anh trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 với bằng Giỏi, có 3 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh trực tuyến.