Giải thích bằng tiếng Anh khi đi làm muộn và muốn về sớm

Giải thích bằng tiếng Anh khi đi làm muộn và muốn về sớm

Cuộc sống có nhiều sự việc bất ngờ, làm ảnh hưởng đến công việc của bạn. Tuy là bạn đã gây phiền toái và khó chịu cho mọi người khi đi làm muộn hoặc về sớm, nhưng bạn hoàn toàn có thể nhận được sự cảm thông bằng những lời giải thích. Nếu bạn đi làm muộn một chút, bạn không nhất thiết phải gọi điện. Tuy nhiên, bạn cần giải thích với sếp tại sao mình đi làm muộn khi tới nơi. Sau đây là một vài ví dụ về cách xin sếp đi làm muộn bằng tiếng Anh:

Ví dụ:

Sorry. I’m late. Traffic was unusually bad today - Xin lỗi. Tôi đến trễ. Giao thông rất tệ vào ngày hôm nay.
I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It look longer than I thought - Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi phải đưa vợ đến nơi làm việc. Nó xa hơn tôi nghĩ.
Xin xếp đi muộn bằng tiếng Anh
cách xin sếp đi làm muộn bằng tiếng Anh

Nếu bạn đi làm muộn hơn 5 phút bạn nên gọi điện cho người quản lý:

Hi John, hi Peter. I’m going to be 30 minutes late today. My bike is having trouble this morning. - Chào John, chào Peter. Tôi sẽ đi làm muộn 30 phút vào hôm nay. Sáng nay, xe đạp của tôi gặp sự cố. Mark? It’s Anna. I’m stucking in traffic. I think there is an accident that is holding up traffic. I’m going to be a little late - Mark phải không? Anna đây. Tôi bị kẹt xe. Tôi nghĩ có một tai nạn đang làm kẹt xe. Tôi sẽ đi làm muộn một chút.

Xin sếp đi muộn
Xin sếp đi làm muộn bằng tiếng Anh thật dễ

Khi bạn dự định đi muộn từ trước, điều này sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, nếu bạn có một cuộc hẹn với bác sĩ vào buổi sáng. Bạn nên nói trước với sếp và bạn sẽ không phải lo lắng về việc đến đúng giờ nữa: My daughter has been sick so I’m going to take her to see the doctor tomorrow morning. Is it ok if I’m a little late? My appointment is at seven in the morning so I’ll only be an hour late - Con gái của tôi bị ốm vì vậy tôi phải đưa nó đến gặp bác sĩ vào sáng mai. Có được nếu tôi xin sếp đi muộn một chút? Cuộc hẹn của tôi là lúc 7h sáng vì vậy tôi chỉ muộn 1h.

Xin phép sếp về sớm bằng tiếng Anh

Xin phép về sớm thường dễ hơn so với việc xin đến muộn. Bạn có thể đưa ra một lý do hoặc giải thích về một cuộc hẹn để xin về sớm. I have to leave a little early today. Is this ok if I finish my work at home? - Tôi muốn về sớm hôm nay. Có được không nếu tôi hoàn thành công việc của tôi ở nhà? I have a terrible headache. Is this ok, if I leave early today - Tôi bị đau đầu khủng khiếp. Liệu có ổn khi tôi về sớm hôm nay.
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hãy giữ gìn thật tốt những mối quan hệ tại cơ quan của bạn!
Theo DKN

 

finc = controllers/news1/detailnews.php