(English caption below) (1/3) “Hồi còn bé chị bị tật mắt bẩm sinh. Ban đầu là chứng lác nhưng sau đó mắt mờ dần đi. Vì lúc đấy còn bé, nhìn vào gương cũng đâu thấy mình khác gì chúng bạn đâu mà tại sao đứa nào cũng cười nhạo rồi xa lánh mình. Đến khi...

(English caption below) (1/3)

“Hồi còn bé chị bị tật mắt bẩm sinh. Ban đầu là chứng lác nhưng sau đó mắt mờ dần đi. Vì lúc đấy còn bé, nhìn vào gương cũng đâu thấy mình khác gì chúng bạn đâu mà tại sao đứa nào cũng cười nhạo rồi xa lánh mình. Đến khi nghe người xung quanh xì xầm về bệnh của chị, chị mới bảo với bố mẹ: "Bố mẹ chữa bệnh cho con!” rồi mẹ chị ôm chị khóc. Mấy hôm sau gia đình chị cũng hỏi han xem bệnh viện nào chữa trị tốt rồi gom tiền đưa chị đi.“

(English caption)

"I had a congentinal eye defect. At first, I just had crossed eyes but later on, it made my eyesight weaker. As I was small back then, I didn’t know why my friends were always making fun of me and I was isolated even though I felt I was just as normal as them. When I overheard people talking about my defect, I told my parents: "I want to be treated!” and my mom hold me crying. Some days later, my family started to ask around for a decent hospital and manage to have enough money for my treatment.“