Khóa học giao tiếp 1-6

2.900.000đ 3.900.000đ


Số lượng

  • Mô hình học: tương tác trực tuyến 1 thầy – 6 trò
  • Công cụ: Online qua ứng dụng LMS chuẩn quốc tế
  • Thời gian học: 60 buổi học liên tục hàng ngày thứ 2, 4, 6
  • Thời lượng: 45 phút / tiết, cố định thời gian học