Khóa học ngữ pháp 500k

1.100.000đ 2.000.000đ


Số lượng

Mô tả khoá học: khoá học sẽ bao gồm 10 bài học về các chủ điểm ngữ pháp cơ bản

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.

Bài 1 Thì hiện tại đơn - Present simple tense Học viên nắm vững kiến thức về 2 yếu tố chính đối với thì Hiện tại đơn:

1. 3 cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Trạng từ chỉ tần suất - Adverbs of frequency

*Bonus: + Cấu trúc chỉ tần suất diễn tả số lần cụ thể.

+ Cách sử dụng từ "Every".

 

Bài 2 Thì quá khứ đơn - Past simple tense Học viên nắm vững kiến thức về 2 yếu tố chính của thì Quá khứ đơn:

1. 3 cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Trạng từ chỉ thời gian - Adverbs of time

 

Bài 3 1. Thì tương lai gần - The near future tense

2. Thì tương lai đơn - The simple future tense

 

Học viên nắm vững kiến thức và hiểu rõ 2 thì Tương lai gần và Tương lai đơn thông qua việc so sánh dựa trên 3 yếu tố:

1. Cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Cấu trúc câu - Structures.

3. Trạng từ - Abverbs.

 

Bài 4 Thì hiện tại tiếp diễn - The present continuous tense Học viên nắm vững kiến thức về thì Hiện tại tiếp diễn dựa vào 2 yếu tố:

1. 3 cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Trạng từ chỉ thời gian - Adverbs of time.

* Bonus: Câu mệnh lệnh - Imperative sentenses.

 

Bài 5 Thì quá khứ tiếp diễn - The past continuous tense Học viên nắm vững kiến thức về thì Quá khứ tiếp diễn dựa vào 3 yếu tố:

1. 3 cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Cấu trúc câu - Structures.

3. Trạng từ chỉ thời gian - Adverbs of time.

* Bonus: Các liên từ nối - Conjunction.

 

Bài 6 Thì hiện tại hoàn thành - The present perfect tense Học viên nắm vững kiến thức về 2 yếu tố chính của thì Hiện tại hoàn thành:

1. 4 cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Các dấu hiệu - Signs.

* Bonus: Ý nghĩa của cụm "Not yet".

 

Bài 7 Thì quá khứ hoàn thành - The past perfect tense Học viên nắm vững kiến thức về 2 yếu tố chính của thì Hiện tại hoàn thành:

1. 3 cách sử dụng - Usages (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Các dấu hiệu - Signs.

 

Bài 8 Cách sử dụng của động từ "Wish" - The usages of "Wish" Học viên nắm vững kiến thức về:

+ 4 cách sử dụng của "Wish" (kèm với ví dụ cụ thể).

+ Các cấu trúc tương ứng với từng cách sử dụng.

 

Bài 9 Động từ trong quá khứ - Verbs in the past. Học viên nắm vững về 2 loại động từ khi sử dụng thì quá khứ:

1. Động từ có quy tắc '-ed': Cách hình thành từ và cách phát âm (kèm với ví dụ cụ thể).

2. Động từ bất quy tắc: Cách sử dụng bảng động từ bất quy tắc (kèm với ví dụ cụ thể).

 

Bài 10 Câu cảm thán - Exclamation sentences!!! Học viên nắm rõ kiến thức về câu cảm thán:

1. Thế nào là câu cảm thán? - What are exclamation sentences?

2. 2 loại câu cảm thán với "What" & "How" - 2 types of exclamation sentences with "What" & "How" (kèm với cấu trúc và ví dụ cụ thể).

 

Cách thức đăng ký tham gia học:

- Chọn phần thêm vào giỏ hàng

- Chọn ngân hàng phù hợp và chuyển khoản. Lưu ý nội dung chuyển khoản: Tên học viên + số điện thoại + tên khóa học

- Sau khi nhận được tiền học phí. Chương trình sẽ gọi điện xác nhận thời gian học và bố trí giáo viên để học viên có thể tham gia học tập ngay trong vòng 48 giờ.