Từ vựng chuyên ngành Bảo hiểm

Từ vựng chuyên ngành Bảo hiểm  [caption id="attachment_9350" align="aligncenter" width="331"] Từ vựng chuyên ngành Bảo hiểm[/caption] Thuật ngữ từ A đến B Key Term Thuật ngữ Absolute assignment Chuyển nhượng hoàn toàn Accelerated death ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing  [caption id="attachment_9254" align="aligncenter" width="416"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing[/caption]   A Advertising: Quảng cáo Auction-type pricing: Định giá trên cơ giá B Benefit: Lợi ích Brand ...

Tự giới thiệu bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn xin việc

Tự giới thiệu bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn xin việc [caption id="attachment_9224" align="aligncenter" width="342"] Tự giới thiệu bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn xin việc[/caption] Cách tự giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản và ...

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18
finc = controllers/news1/list.php