22 động từ đi với "in" thường được sử dụng trong giao tiếp

22 động từ đi với "in" thường được sử dụng trong giao tiếp  [caption id="attachment_12710" align="aligncenter" width="437"] 22 động từ đi với "in" thường được sử dụng trong giao tiếp[/caption] Các động từ đi với "in" thường rất đa ...

21 cụm từ nối dùng cho văn viết

21 cụm từ nối dùng cho văn viết  [caption id="attachment_12644" align="aligncenter" width="233"] 21 cụm từ nối dùng cho văn viết[/caption] It is worth noting that : đáng chú ý là It was not by accident that… : không phải tình cờ mà… What is ...

Phân biệt cách dùng "Help", "Aid" và "Assist"

Phân biệt cách dùng  "Help", "Aid" và "Assist" [caption id="attachment_12581" align="aligncenter" width="483"] Phân biệt cách dùng "Help", "Aid" và "Assist"[/caption] Nếu dịch theo nghĩa thông thường thì cả 3 từ "Help", "Aid" và "Assist" đều mang nghĩa là ...

Top 8 bài hát tiếng Anh 2016 giúp bạn học từ vựng và cụm từ hiệu quả nhất

Top 8 bài hát tiếng Anh 2016 giúp bạn học từ vựng và cụm từ hiệu quả nhất [caption id="attachment_12449" align="aligncenter" width="495"] Top 8 bài hát tiếng Anh 2016 giúp bạn học từ vựng và cụm từ hiệu quả nhất[/caption] 1. “The Sound” by The ...

Trang: << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>