Kinh nghiệm làm bài thi Listening IELTS part 2

Kinh nghiệm làm bài thi Listening IELTS part 2

Dạng bài nghe, như "truyền thống" vẫn luôn là một trong những phần thi khó khăn nhất của người Việt. Ngoài nguyên nhân về vốn từ vựng, nguyên nhân quan trọng nhất có thể coi là "ngữ âm chưa chuẩn" của chúng ta. Nhưng FreeTalk trong bài viết này sẽ không đề cập đến 2 vấn đề trên. Chúng tôi đưa cho bạn một vài mẹo rất dễ nhớ nhưng lại rất hiệu quả khi bắt đầu phân tích đề và làm bài thi nghe.

Khả năng nghe tiếng Anh
  • Dạng Multi-part answer
+ Các đáp án xoay quanh các yếu tố nhất định. => Cách làm: Nghe được yếu tố nào tick luôn vào yếu tố đó, cuối cùng chọn đáp án có chứa all các yếu tố được tích. VD: A.   X  &  Y B.  Y  &  Z C.   X  &  Z
  • Chủ ngữ khác nhau, không cần nghe cái chủ ngữ “lạ”. Chọn đúng chủ ngữ rồi nghe.
  • Đáp án và cách nói trong audio thường bị đổi/đảo.
Ví dụ: khi đáp án có dạng Bị động, thường trong audio là dạng Chủ động. Đáp án dạng adj + …N… à cần điền Noun. Thì audio sẽ đảo, nói dạng Noun + adj

 

finc = controllers/news1/detailnews.php