Những mẫu câu cảm thán tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất

Những mẫu câu cảm thán tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất

[caption id="attachment_24500" align="aligncenter" width="531"]Những mẫu câu cảm thán tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất Những mẫu câu cảm thán tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất[/caption] Câu cảm thán là câu dùng để bộc lộ một cách rõ rệt những cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói đối với sự vật, sự việc được nói tới. Và trong tiếng Anh, thay vì sử dụng một câu dài để diễn tả cảm xúc thì họ có những mẫu câu vô cùng đơn giản và và dễ nhớ. Vậy hãy xem chúng là những mẫu câu nào nhé.

Câu tiếng Anh dùng khi buồn chán

What nonsense: thật là vô nghĩa, vô ích, phí công sức What a sad thing it is: đáng buồn thật. What a pity: Đáng tiếc thật Too bad: tệ quá Oh, my dear: Ôi, trời ơi Alas: Chao ôi Ah, poor fellow: chao ôi, thật tội nghiệp

Câu tiếng Anh dùng khi tức giận

Shut up: Câm miệng Scram: Cút What a bore: Đáng ghét Damn you: Đồ tồi Gosh (Damn it/Dash it): Đáng chết, chết tiệt

Câu nói dùng khi vui vẻ

Well – done: làm tốt lắm We are happy in deed: chúng tôi rất vui mừng Thank God: cám ơn trời đất Oh, that’s great: ồ, cừ thật. Nothing could make me happier: không điều gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn – vui quá I have nothing more to desire: tôi vừa ý hết chỗ nói, rất hài lòng How lucky: may mắn quá Excellent: tuyệt quá Awesome: tuyệt quá

Tổng hợp

 

finc = controllers/news1/detailnews.php