Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bày tỏ sự tức giận

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bày tỏ sự tức giận

[caption id="attachment_24204" align="aligncenter" width="435"]Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bày tỏ sự tức giận Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bày tỏ sự tức giận[/caption] – Drop dead. Chết đi. – Get lost. Cút đi. – Get off my back. Đừng lôi thôi nữa. – Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao. – I can’t believe that happened. I’d be so pissed. Tôi không thể tin được điều đó đã sảy ra. Tôi rất tức. – Asshole! – Đồ khốn! – Can’t you do anything right? Mày không làm được ra trò gì sao? – Damn it! ~ Shit! Chết tiệt! – Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không? – I was so frustrated, I stopped caring about the outcome. – He gets mad pretty easily. – It’s easy to get frustrated when things are not fair. – I’m not really mad, just a little disappointed. – That really hurt me. I’m so disappointed. – I’m really disappointed in you. I didn’t know you could stoop to that level. – That was low. – Don’t bother me. Đừng quấy rầy tao – Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế. – I detest you! Tao câm hận mày! – I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe. – I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa! – It’s none of your business. Liên quan gì đến mày. – Knucklehead. Đồ đần độn. – Mind your own business! Lo chuyện của mày trước đi! – Shut up! Câm miệng! – That’s your problem. Đó là chuyện của mày. – What a stupid idiot! Đúng là đồ ngốc! – Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai? – Who do you think you’re talking to? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? – Who says? Ai nói thế? – Who the hell are you? Mày là thằng nào vậy? – You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật. – You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi. – You’re crazy! Mày điên rồi! – I know how you feel. I was so angry when that happened to me. Tôi biết anh cảm thấy thế nào. Tôi sẽ rất giận nếu nó xảy ra với tôi. – If that happened to me, I’d get revenge. Nếu điều đó xảy ra với tôi, tôi muốn được trả thù.

Chúc các bạn thành công!

 

 

finc = controllers/news1/detailnews.php