Những tính từ mạnh thay thế Very + Adj bạn cần biết

Những tính từ mạnh thay thế Very + Adj bạn cần biết

[caption id="attachment_24246" align="aligncenter" width="442"]Những tính từ mạnh thay thế Very + Adj bạn cần biết Những tính từ mạnh thay thế Very + Adj bạn cần biết[/caption] Cấu trúc very+adj chắc hẳn đã quá quen thuộc với mọi người khi học và sử dụng tiếng Anh rồi phải không? Tuy nhiên, chắc các bạn cũng đã từng gặp rắc rối khi trong một câu hay một đoạn văn phải sử dụng quá nhiều Very những lại không biết nên sửa như thế nào. Trong tiếng Anh thường có những tính từ giúp bạn miêu tả những sự vật, sự việc ở cường độ hay mức độ mạnh hơn. Vậy thì trong bài viết này hãy cùng FTE giải quyết vấn đề này bằng những tính từ thay thế dưới đây nhé.
very afraid fearful, terrified
very angry furious
very annoying exasperating
very bad awful
very beautiful gorgeous
very big massive
very boring dull
very bright luminous
very busy swamped
very calm serene
very careful cautious
very cheap stingy
very clean spotless
very clear obvious
very cold freezing
very colorful vibrant
very complete comprehensive
very difficult arduous
very dry  arid
very easy effortless
very empty desolate
very excited thrilled
very expensive costly
very fancy lavish
very fat obese
very friendly amiable
very glad overjoyed
very great terrific
very happy ecstatic
very heavy leaden
very high soaring
very hot sweltering
very huge colossal
very hungry starving
very hurt battered
very important crucial
very intelligent brilliant
very long extensive
very rainy pouring
very rich wealthy
very sad sorrowful

Chúc các bạn thành công!

 

finc = controllers/news1/detailnews.php