Những từ khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

Những từ khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

Chúng ta đều biêt tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ có nhiều điểm khác nhau. Song chúng đều là những ngôn ngữ vô cùng phổ biến trên thế giới, có thể coi chúng là hai ông lớn của tiếng Anh nói chung. Có rất nhiều khía cạnh để có thể so sánh giữa hai loại ngôn ngữ này. Nhưng hôm nay FreeTalk English sẽ giới thiệu đến các bạn dấu hiệu điển hình để bạn có thể nhận dạng ngay: Ai là người nói tiếng Anh-ANh và ai là người nói tiếng Anh-Mỹ. Đó chính là những từ ngữ khác nhau được dùng để mô tả cùng một sự vật.

Việc phân biệt được những từ ngữ có nguồn gốc khác nhau này thực sự quan trọng nếu bạn đã đạt được một trình độ nhất đinh trong ngôn ngữ Anh. Để không lúc nói ngôn ngữ nước này, lúc nói ngôn ngữ kia! Quan trọng hơn trong văn viết, sử dụng thống nhất một loại ngôn ngữ thể hiện sự chuyên nghiệp. Giống như tình thống nhấvề mặt hình thức của văn bản vậy.

Tôi cá là trong list dưới đây, bạn sẽ ngạc nhiên vì mình đang dùng song song rất nhiều từ. Và bạn đang hiển nhiên coi: dùng từ nào chả được! Như đã nói trong một bài viết trước, bạn hãy xác định mình nói ngôn ngữ nào trước. Sau đó mới học, sử dụng học liệu theo ngôn ngữ đó. Tránh tình trạng bạn trở thành một "hỗn hợp" tạp nham của ngôn ngữ!

english

_VIK_

 

finc = controllers/news1/detailnews.php