PDF Idioms and Phrasal Verbs (Advanced)

PDF Idioms and Phrasal Verbs (Advanced)

Sau khi chia sẻ những cuốn sách hay giúp các bạn tự học tiếng Anh, và khí ad nhận được lời cám ơn từ các bạn, ad cảm nhận được một điều thật ý nghĩa. Và đó là lý do Freetalk English tiếp tục tìm kiếm và chia sẻ với bạn đọc những tư liệu hữu ích cho việc học những kỹ năng toàn diện của thứ ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới.

Idioms and Phrasal Verbs là một sản phẩm của Oxford - Cái tên nghe đến thôi bạn đã cảm thấy yên tâm.

Các bạn để lại email để ad gửi tài liệu nhé. Chúc các bạn thành công!

 

finc = controllers/news1/detailnews.php