Speaking thực sự là gì?

Speaking thực sự là gì?

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu một nét thú vị về từ SPEAKING mà ai học tiếng Anh cũng biết nghĩa là Nói/ SPEAKING - là viết tắt của  Setting and Scene: thiết lập và bối cảnh Participants: người tham gia Ends:  kết thúc Acts sequence: trình tự các hành vi Key: chìa khóa Instrumentalities:  công cụ Norms: định mức Genre:  thể loại  

6 chữ cái trong từ Speaking đại diện cho một cấu phần của mô hình SPEAKING, là một nghiên cứu điển hình về ngôn ngữ và xã hội học được trình bày bởi Dell Hymes . Mô hình này là một công cụ giúp xác định và ghi nhãn các thành phần của ngôn ngữ học tương tác. Theo quan điểm của ông rằng, để nói một ngôn ngữ chính xác, người ta không chỉ cần học từ vựng và ngữ pháp của nó, mà còn cả ngữ cảnh để chọn từ nào được sử dụng. Về bản chất, việc học các thành phần của mô hình SPEAKING là cần thiết cho năng lực ngôn ngữ của mỗi người.

Nếu bạn là người có quan tâm về ngôn ngữ, mô hình speaking chắc chắn sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn.

 

finc = controllers/news1/detailnews.php