Sử dụng từ vựng tiếng Anh trong Kinh doanh như thế nào?

Sử dụng từ vựng tiếng Anh trong Kinh doanh như thế nào?

Wonderful words: Hãy thử những điều này và làm gia tăng vốn từ vựng kinh doanh của bạn

Môi trường kinh doanh ngày nay khác với môi trường trong quá khứ, và có khá nhiều từ vựng kinh doanh tốt nhất trong các cuộc giao tiếp. Tóm lại? Nếu một từ hoặc cụm từ có vẻ phức tạp, đừng sử dụng nó. Hãy luôn chính xác và luôn sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và mạch lạc.

Dưới đây là một số ví dụ:
 • Agenda: Chương trình làm việc: Một kế hoạch chi tiết
 • Advantage: Ưu điểm: Lợi ích hoặc cải tiến cụ thể
 • Benefit: Lợi ích: Một kết quả cụ thể, tích cực
 • Calculate: Tính toán: Để làm điều gì đó với số, ví dụ: đếm, cộng, trừ, nhân hoặc chia
 • Develop: Phát triển: Đưa ra các khả năng hoặc năng lực
 • Estimate: Ước tính: Đoán xem sẽ tốn bao nhiêu chi phí hoặc mất bao lâu
 • Incentive: Ưu đãi: Cung cấp phần thưởng hoặc cung cấp nội dung nào đó với mức giá đặc biệt
 • Invest: Đầu tư: Chi tiêu một nguồn tài nguyên như thời gian, tiền bạc hoặc công sức để thực hiện một cải tiến trong tương lai
 • Maintain: Duy trì: Để chăm sóc, trang trải chi phí hoặc giữ lại trạng thái được chỉ định
 • Negotiate: Đàm phán: Cố gắng sắp xếp tốt hơn hoặc có được mức giá tốt hơn
 • Objective: Mục tiêu: đích đến hoặc mục tiêu cụ thể
 • Participate: Tham gia
 • Process: Quy trình: Một loạt các hành động đạt được một kết thúc nhất định
 • Schedule: Lịch biểu: Một khung thời gian nhất định
 • Structure: Cấu trúc: Một hệ thống phức tạp chiếm toàn bộ quan điểm
 • Target: Mục tiêu: Mục tiêu có thể đo lường
 • Thank you: Cảm ơn bạn: Một cụm từ lịch sự để sử dụng với tất cả những người bạn tương tác; mặc dù đơn giản, nhưng nó để lại ấn tượng tốt lâu dài

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều từ tuyệt vời mà bạn có thể kết hợp vào từ vựng kinh doanh của bạn. Bằng việc đọc và viết về lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn, bạn có thể tự trạng bị vốn từ vựng cho mình. Hoặc bạn cũng có thể đầu tư để tham gia các khóa học vềtiếng Anh trong kinh doanh.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu bạn là một doanh nhân, tiếng Anh sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn bạn nghĩ.

Theo Ginger

 

finc = controllers/news1/detailnews.php