Tài khoản 1: Vietcombank

NGUYEN DINH DUONG

0451 000 352 391 – CN Thành Công

 

Tài khoản 2: TPbank

NGUYEN DINH DUONG

TK: 0143 765 1001

Ngân hàng Tiên phong Bank – Trung tâm Bán miền Bắc 2 (hoặc CN Hà Nội nếu chuyển khoản online)

 

Tài khoản 3: Sacombank

NGUYEN DINH DUONG

TK: 0200 3161 8747

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ đô

 

Tài khoản 4: BIDV

NGUYEN DINH DUONG

1231 0000 5842 08

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh BIDV Quang Trung

 

Tài khoản 5: Agribank

NGUYEN DINH DUONG

1506 2052 6878 1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ

 

Tài khoản 6: Vietinbank

NGUYEN DINH DUONG

TK: 106 00 11 00 222

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank – CN Đống Đa

 

Tài khoản 7: Citibank

NGUYEN DINH DUONG

1 000 540 656

Ngân Hàng Citibank – Hà Nội

 

Tài khoản 8: Techcombank

NGUYEN DINH DUONG

1152 5144 9460 11

Ngân hàng kỹ thương Việt Nam – CN Ngọc Khánh – Hà Nội

 

Tài khoản 9: Vpbank

NGUYEN DINH DUONG

508 01818

Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – CN Cát Linh – Hà Nội

 

Tài khoản 10: VIB

NGUYEN DINH DUONG

068704060135315

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Trung tâm kinh doanh – Hà Nội

 

Tài khoản 11: MB Bank

NGUYEN DINH DUONG

0200105195008 – Ngân hàng TMCP Quân Đội – MB Bank – Chi nhánh MB Trần Duy Hưng

 

finc = controllers/pagehtml/taikhoan.php