Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Các chức danh trong Chính phủ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Các chức danh trong Chính phủ

[caption id="attachment_24257" align="aligncenter" width="473"]Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Các chức danh trong Chính phủ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Các chức danh trong Chính phủ[/caption] – Minister of Justice: Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Minister of Finance: Bộ trưởng Bộ Tài chính – Minister of Industry and Trade: Bộ trưởng Bộ Công Thương – Minister of Transport: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Permanent Deputy Minister: Thứ trưởng Thường trực – Deputy Minister: Thứ trưởng – Permanent Deputy Prime Minister: Phó Thủ tướng Thường trực – Deputy Prime Minister: Phó Thủ tướng – Minister of National Defence: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Minister of Public Security: Bộ trưởng Bộ Công an – Minister of Foreign Affairs: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao – Director General: Tổng Cục trưởng – Deputy Director General: Phó Tổng Cục trưởng – Permanent Vice Chairman/Chairwoman: Phó Chủ nhiệm Thường trực – Vice Chairman/Chairwoman: Phó Chủ nhiệm – Minister of Construction: Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Minister of Education and Training: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Minister of Planning and Investment: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Minister of Home Affairs: Bộ trưởng Bộ Nội vụ – Minister of Health: Bộ trưởng Bộ Y tế – Minister of Science and Technology: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – Inspector-General: Tổng Thanh tra Chính phủ – Governor of the State Bank of Viet Nam: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Assistant Minister: Trợ lý Bộ trưởng – Chairman/Chairwoman of Committee: Chủ nhiệm Ủy ban – Vice Chairman/Chairwoman of Committee: Phó Chủ nhiệm Ủy ban – Director General: Cục trưởng – Director of Centre: Giám đốc Trung tâm – Head of Division: Trưởng phòng – Senior Official: Chuyên viên cao cấp – Principal Official: Chuyên viên chính – Senior Inspector: Thanh tra viên cao cấp – Principal Inspector: Thanh tra viên chính – Deputy Director General: Phó Cục trưởng – President of Academy: Giám đốc Học viện – Director of Institute: Viện trưởng – Deputy Director of Institute: Phó Viện trưởng

Chúc các bạn thành công!

 

finc = controllers/news1/detailnews.php