Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Loài bò sát và lưỡng cư

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Loài bò sát và lưỡng cư

[caption id="attachment_24663" align="aligncenter" width="480"]Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Loài bò sát và lưỡng cư Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Loài bò sát và lưỡng cư[/caption]

A

Alligator: cá sấu Mỹ Anaconda: trăn Nam Mỹ Asp: rắn mào

B

Basilisk: giông túi Bearded dragon: rồng Úc Black caiman: cá sấu đen Black racer: rắn lải đen Blue-tongued skink: thằn lằn lưỡi xanh Boa constrictor: trăn Mỹ nhiệt đới Bull snake: rắn trâu

C

Chameleon: tắc kè hoa Cobra: rắn mang bành Copperhead: rắn hổ mang Coral snake: rắn san hô Corn snake: rắn ngô Cottonmouth: rắn hổ mang nước Crocodile: cá sấu

D

Desert tortoise: rùa sa mạc Diamondback rattlesnake: rắn chuông vảy kim cương

E

Emerald tree boa: trăn cây ngọc lục bảo

F

Frilled lizard: thằn lằn cổ diềm

G

Galapagos tortoise: rùa Galapagos Garter snake: rắn nịt tất Gavial: cá sấu Ấn Độ Gecko: tắc kè Gila monster: thằn lằn quái vật Gila Glass lizard: thằn lằn Green iguana: cự đà xanh Ground skink: rắn mối

H

Horned lizard: thằn lằn có sừng

I

Iguana: cự đà Indigo snake: rắn chàm

K

King cobra: rắn hổ mang chúa Kingsnake: rắn vua Komodo dragon: rồng Komodo

L

Leatherback turtle: rùa da Lizard: thằn lằn Loggerhead turtle: rùa Quản Đồng

M

Mamba: rắn độc châu Phi Mountain viper: rắn núi Mud snake: rắn bùn Mud turtle: rùa bùn Musk turtle: rùa xạ

N

Nile crocodile: cá sấu sông Nile

P

Painted turtle: rùa vẽ Ploughshare tortoise: rùa lưỡi cày Python: trăn nhiệt đới

R

Rattlesnake: rắn chuông Reptile: động vật bò sát Ringneck snake: rắn vòng cổ

S

Skink: thằn lằn bóng chân ngắn Slow worm: rắn thủy tinh Snake: rắn Snapping turtle: rùa cá sấu Softshell turtle: rùa mai mềm Spiny lizard: thằn lăn gai

T

Timber rattler: răn chuông gỗ Tortoise: rùa Turtle: rùa biển

V

Veiled chameleon: tắc kè hoa đeo mạng Viper: rắn độc

W

Water moccasin: rắn nước Water turtle: rùa nước Whipsnake: rắn roi Whiptail lizard: thằn lằn đuôi dài

Y

Yellow-foot tortoise: rùa chân vàng

Tổng hợp

 

finc = controllers/news1/detailnews.php