Từ vựng tiếng Anh về các loài chim

Từ vựng tiếng Anh về các loài chim

Những từ vựng chung:

 • Beak: mỏ
 • Feather: lông chim
 • Wing: cánh
 • Talon: móng vuốt
 • Egg: trứng
 • Nest: tổ
 • Bird of prey: chim săn mồi
 • Seabird: chim biển
 • To fly: bay
 • To hatch: ấp trứng
 • Birdcage: lồng chim

TÊN CÁC LOÀI CHIM BẰNG TIẾNG ANH :

 • 1). Eagle: đại bàng
 • 2). Owl: cú mèoKết quả hình ảnh cho eagle
 • 3). Falcon: chim ưng
 • 4). Vulture: kền kền
 • 5). Crow: quạ
 • 6). Ostrich: đà điểu
 • 7). Woodpecker: gõ kiến
 • 8). Pigeon: bồ câu
 • 9). Sparrow: chim sẻ
 • 10). Parrot: con vẹt
 • 11). Starling: chim sáo đá
 • 12). Hummingbird: chim ruồi
 • 13). Canary: chim bạch yến/chim vàng anh
 • 14). Peacock: con công (trống)
 • 15). Peahen: con công(mái)
 • 16). Swan: thiên nga
 • 17). Stork: cò
 • 18). Crane: sếu
 • 19). Heron: diệc
 • 20). Flamingo: chim hồng hạc
 • 21). Pelican: bồ nông
 • 22). Penguin: chim cánh cụt
 • 23). Blackbird: chim sáoKết quả hình ảnh
 • 24). Bluetit: chim sẻ ngô
 • 25). Buzzard: chim ó/chim diều
 • 26). Cuckoo: chim cúc cu
 • 27). Kingfisher: chim bói cá
 • 28). Magpie: chim ác là
 • 29). Nightingale: chim sơn ca
 • 30). Pheasant: gà lôi
 • 31). Bat: con dơi
 • 32). Bumble-bee: ong nghệ
 • 33). Butter-fly: bươm bướm
 • 34). Cockatoo: vẹt mào
 • 35). Dragon-fly: chuồn chuồn
 • 36). Fire-fly: đom đóm
 • 37). Papakeet: vẹt đuôi dài
 • 38). Pheasant: chim trĩ
 • 39). Gull: chim hải âu
 • 40). Goose: ngỗng
 • 41). Goldfinch: chim sẻ cánh vàng
 • 42). Bunting: chim họa mi

Theo Duolingo

 

finc = controllers/news1/detailnews.php