Từ vựng tiếng anh về Phòng cháy chữa cháy

Từ vựng tiếng anh về Phòng cháy chữa cháy

1. Conventional Fire Alarm – Hệ thống báo cháy thông thường (có tài liệu dịch là: Hệ thống báo cháy quy ước) 2. Control Panel RPP-ABW 20 – Bảng điều khiển Nơi hiển thị những thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động của hệ thống. 3. CO2 System – Hệ thống CO2 It is especially valuable where other extinguishing mediums might damage stock or equipment. Hệ thống dùng khí CO2 để dập cháy, ứng dụng tại những nơi mà nếu dùng những chất chữa cháy khác có thể làm hư hỏng máy móc, thiết bị. 4. Addressable Fire Alarm – Hệ thống báo cháy địa chỉ Hệ thống báo cháy tự động có chức năng thông báo địa chỉ của từng đầu báo cháy 5. Fire Alarm System – Hệ thống báo cháy 6. Foam System – Hệ thống Foam Hệ thống chữa cháy bằng bọt (foam), khi được kích hoạt, sẽ phun ra một loại bọt bao phủ lên trên bề mặt xăng dầu, tách chất lỏng dễ cháy ra khỏi không khí và lửa, nhờ đó ngọn lửa bị dập tắt. 7. Water Spray System – Hệ thống chữa cháy dùng nước vách tường Certain high hazards cannot be controlled or extinguished with ordinary sprinkler systems, but with water spray systems (also say deluge systems). Những hiện trường được xếp loại nguy hiểm về hỏa hoạn cao, không thể chữa cháy bằng hệ thống sprinkler thông thường, mà phải dùng Hệ Thống Chữa cháy bằng nước vách tường 8. Automatic Fire Alarm – Hệ thống báo cháy tự động [caption id="attachment_25408" align="aligncenter" width="428"] flame isolated over black background[/caption] 9. Drencher System – Hệ thống Drencher Với đầu phun hở, khi có cháy toàn bộ diện tích phía dưới các đầu phun được phun chất chữa cháy 10. Sprinkler System – Hệ thống đầu phun (Hệ thống Sprinkler) Automatic sprinkler systems are widely regarded as the most effective method of controlling a fire. Dập tắt đám cháy bằng cách phun nước trực tiếp vào khu vực đang cháy mà tại đó đầu phun sprinkler bị kích hoạt ở ngưỡng nhiệt độ đã được xác định trước. 11. Fire Pump – Máy bơm chữa cháy Máy bơm chữa cháy được sử dụng cho hệ thống chữa cháy cũng như công tác PCCC tại các công trình, các đơn vị PCCC dân sự, PCCC rừng … Nguồn: http://www.thietbiphongchay.org/thuat-ngu-phong-chay-chua-chay-bang-tieng-anh/

 

finc = controllers/news1/detailnews.php