10 cách học từ vựng hiệu quả bạn nên thử _(P. I)

10 cách học từ vựng hiệu quả bạn nên thử _(P. I)

Bài viết này hướng dẫn bạn 3/10 cách học từ mới hiệu quả trong tiếng Anh. Nhưng trước tiên hãy kiểm tra vốn từ vựng của mình bằng cách đọc bài viết bằng tiếng Anh.

Find Your Learning Style

What kind of learner are you?

Some people learn best by listening, others learn best by writing. You cannot know which learning tips and methods will work best for you until you know which kind of learner you are.

For example, if you remember words better when you write them down, you should try something fun and productive that involves writing. Try writing a blog.

If you pick up a lot of new words from listening to audiobooks and podcasts, try using FluentU to learn even more.

It all depends on how you learn best.

Once you figure that out, you are ready to start really learning!

If you are not sure which learning style works best for you, then you can try all of the suggested ways to learn English below. You will learn a lot about yourself and your brain by trying different methods.

The 10 Best Ways to Learn English Vocabulary

1. Keep a list

Words are all around us. Sitting down and looking up words in a dictionary is not the only way to find new vocabulary. You can find new words by talking with English speakers, watching shows in English, reading the news—anywhere, anytime. To keep track of new words, keep a vocabulary list.

Put this list somewhere portable (easy to carry around)—a little notebook, your phone—so you can access it from anywhere.

As you find words you don’t know, write them down. Make sure to keep plenty of space between words so that you can write more about the words later. When you get the chance (at the end of the day, or at the end of the week) find out what these words mean. You can write the definition however you want, translated to your native language, copied from the English dictionary or written in your own original words.

However you do it, we recommend also writing down the part of speech (e.g., verb, noun, adjective), different versions of the word (for example, if you write down the word “fish” you could also write down information for fishing, fishy, fisherman, etc.), and a full sentence using the word.

2. Use new words in conversations

Now that you have a list, it can be easy to forget about these words as you move on to new ones. This is especially true for common words and words that you’re not sure how to use. The more you use the words, the better you’ll remember them.

Read your list at the end of each week. Try using your new words during the week as often as you can. After you have been recording lists for a while, go back and read your old lists. How well do you remember those words from the older lists? Take any words you have forgotten from your old lists and add them to your new list.

3. Play games

There are lots of games you can play to strengthen your vocabulary. In fact, you can find a list of vocabulary board games right here on FluentU!

Games are a good way to learn because they make learning fun, and they help give you context for your new words. That means you’re giving the word you learn an extra meaning. For example, you might remember the way that the word was used during the game. You might remember your friend laughing about how the word was used. You might remember that it was very hard to think of that word the first time while playing! Having a real-life memory attached to that word makes it much more memorable

Tìm hiểu phong cách học của riêng bạn.

Bạn là kiểu học viên như thế nào?

Một số người học tốt nhất khi họ nghe, một số khác lại thích phương pháp viết.  Có thể bạn không tìm được những tip (mẹo) và phương pháp tốt nhất cho đến khi bạn biết rõ mình là tuýp người học nào.

Ví dụ, nếu bạn nhớ từ tốt hơn khi bạn viết chúng ra thì bạn nên thử một phương pháp nào đó vui vẻ, hiệu quả và liên quan đến những con chữ, như viết blog chẳng hạn.

Nếu như bạn nắm bắt được nhiều từ mới qua việc nghe audiobook, podcast. Hãy thử học với FluentU và tìm hiểu các phương pháp tương tự.

Tất cả phụ thuộc vào việc bạn học tốt nhất là như thế nào.

Một khi bạn đã hiểu ra, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thực sự học tập!

 Nếu bạn không chắc chắn việc mình thuộc phong cách học tập nào, hãy thử tất cả các phương pháp học tiếng Anh sau. bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản thân và cách bạn học tập mọi thứ sao cho hiệu quả nhất.

10 Cách học từ vựng tiếng anh hiệu quả nhất!

1.Tạo danh sách từ vựng

Có rất nhiều từ ngữ xung quanh chúng ta. Ngồi tìm kiếm từ vựng trong một cuốn từ điển không phải là cách duy nhất để học từ vựng mới. Bạn có thể tìm thấy từ mới bằng cách nói chuyện với người bản ngữ, xem các chương trình tiếng Anh hoặc đọc tin tức - bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Để theo dõi các từ mới bạn gặp, hãy giữ một danh sách từ vựng.

Đặt danh sách này ở đâu đó dễ mang theo như laptop, điện thoại hoặc của bạn, nhờ đó mà bạn có thể xem chúng bất cứ đâu.

Khi bạn tìm thấy những từ mà bạn không biết, hãy viết xuống. Hãy đảm bảo danh sách của bạn đủ chỗ để viết thêm về nhiều từ mới nữa. Khi bạn có thời gian (vào cuối ngày, hoặc vào cuối tuần) hãy tìm hiểu những từ này có ý nghĩa gì. Bạn có thể viết định nghĩa của từ theo từ điển, tuy nhiên nếu bạn muốn, hãy dịch sang tiếng mẹ đẻ, xem từ điển Anh-Việt và viết lại bằng chính cách hiểu của bạn.

Và chúng tôi khuyên bạn cũng nên viết thêm những phần khác ngoài định nghĩa về từ như loại từ (danh, động, tính từ...) các từ ngữ liên quan (ví dụ từ "fish", bạn nên viết thêm fishing, fisherman, fishy,...) và viết thêm một câu hoàn chỉnh để làm ví dụ về cách dùng từ.

2. Sử dụng từ mới học vào hội thoại

Khi bạn đã có danh sách từ mới, bạn vẫn có thể dễ dàng quên đi những từ này mà dùng những từ quen thuộc. Điều này đặc biệt đúng với những từ thông dụng và những từ mà bạn không chắc chắn về cách sử dụng. Nhưng bạn cũng biết, càng sử dụng các từ, bạn càng nhớ chúng nhiều hơn.

Đọc danh sách của bạn vào cuối mỗi tuần. Hãy thử sử dụng từ mới của bạn trong suốt tuần, càng nhiều càng tốt. Sau khi bạn đã có danh sách một thời gian, hãy quay lại và đọc danh sách cũ. Bạn nhớ được bao nhiêu từ trong danh sách cũ? Nếu quên một số từ, hãy bổ xung từ đó vào danh sách từ mới.

3. Chơi trò chơi

Có rất nhiều trò chơi bạn có thể chơi để tăng cường vốn từ vựng. Trong thực tế, bạn có thể tìm thấy một danh sách các trò chơi từ vựng ngay tại FluentU!

Trò chơi là một cách hay để học bởi vì chúng làm cho việc học tập vui vẻ và cung cấp cho bạn ngữ cảnh cho những từ mới của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đang đưa ra một từ mà bạn học thêm ý nghĩa. Ví dụ, bạn có thể nhớ cách mà từ đó đã được sử dụng trong trò chơi. Bạn có thể nhớ tiếng cười của bạn bè về cách từ đã được sử dụng. Bạn có thể nhớ rằng đã rất khó để nghĩ đến từ đó lần đầu tiên khi chơi! Có một ký ức thực tế gắn liền với từ mới làm cho nó đáng nhớ hơn nhiều.

Theo FluentU