37 Idiom giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên như người bản ngữ P.2

37 Idiom giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên như người bản ngữ P.2 [caption id="attachment_11743" align="aligncenter" width="408"]37 Idiom giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên như người bản ngữ P.2 37 Idiom giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên như người bản ngữ P.2[/caption]

21. castle in the sky

Một giấc mơ , hy vọng, đặc biệt là trong cuộc sống của một người và điều đó khó trở thành hiện thực. Example: “World traveling used to be a castle in the sky for most people a few decades ago, but with cheap flight tickets and the global use of English, many youngsters are living that dream.”

22. down to earth

Thực tế và hợp lý. Example: “It’s a stereotype, but Dutch people are known for being down to earth.”

23. salt of the earth

Thành thật và tốt bụng Example: “My father is the salt of the earth. He works hard and always helps people who are in need.”

24. the tip of the iceberg

Chỉ là một phần nhỏ của cái gì đó lớn hơn nhiều Example: “Exceptionally long drought periods are just the tip of the iceberg when it comes to the global impact of climate change.”

25. break the ice

Để cố gắng trở thành bạn với một ai đó. Example: “He made a weather joke to break the ice.”

26. sell ice to Eskimos

Có thể bán bất cứ thứ gì cho bất cứ ai; Thuyết phục mọi người từ bỏ những điều họ thấy thú vị  nhất và chấp nhận điều gì đó không cần thiết hoặc vô lý. Example: “He’s a gifted salesman, he could sell ice to Eskimos.”

27. bury your head in the sand

Để (cố gắng) tránh một tình huống cụ thể bằng cách giả vờ rằng nó không tồn tại. Example: “Stop burying your head in the sand. You haven’t been happy with him for years, why are you staying together?”

28. let the dust settle

Cho phép một tình huống trở nên bình tĩnh hoặc bình thường trở lại sau một điều gì đó thú vị hoặc bất thường đã xảy ra. Example: “You just had big news yesterday, let the dust settle and don’t make any decisions yet.”

29. clear as mud

Không rõ ràng, không dễ hiểu. Example: “He’s a great scientist, but I find his explanation of bacteria and microbes as clear as mud.”

30. as cold as stone

Rất lạnh lùng và vô cảm. Example: “In the Victorian times, many women were told to suppress their feelings and, thus, appeared as cold as stone.”

31. between a rock and a hard place

Trong khó khăn, phải đối mặt với một sự lựa chọn giữa hai lựa chọn không đạt yêu cầu. Example: “I can understand why she couldn’t make up her mind about what to do, she’s really between a rock and a hard place.”

32. nip something in the bud

Để ngăn chặn tình trạng xấu trở nên tồi tệ hơn bằng cách hành động ngay từ giai đoạn đầu của sự phát triển. Example: “When the kid shows the first signs of misbehaving, you should nip that bad behavior in the bud.”

33. barking up the wrong tree

Làm điều gì đó sẽ không đưa lại cho bạn những kết quả mà bạn muốn. Example: “If you think she’s going to lend you money, you’re barking up the wrong tree. She never lends anyone anything.”

34. out of the woods

Tình hình vẫn còn khó khăn nhưng nó đã được cải thiện hoặc dễ dàng hơn, phần khó nhất của một cái gì đó đã qua. Example: “The surgery went very well and he just needs to recover now, so he’s officially out of the woods.”

35. can’t see the forest for the trees

Không thể nhìn thấy toàn bộ tình huống rõ ràng bởi vì bạn đang quá chú ý tới các chi tiết nhỏ. Example: “He’s worried because the flowers haven’t all arrived, but everyone says the wedding has been perfect and beautiful. He just can’t see the forest for the trees.”

36. to hold out an olive branch

Đề nghị hòa bình (với đối thủ hoặc kẻ thù). Example: “After years of rivalry with her cousin, she decided to hold out an olive branch and go have fun together.”

37. beat around the bush

Dành thời gian dài để diễn đạt được ý chính những gì bạn đang nói, đặc biệt là vì nó vô cùng xấu hổ.

_SAMANTHA_