CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

1. Mục đích:

  • Tạo sự khác biệt về chăm sóc học viên và thực hiện cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo khi đến mua sắm tại hệ thống Freetalk English
  • Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho học viên khi sử dụng sản phẩm

2. Phạm vi áp dụng

  • Đối tượng: các học viên đang tham gia học tập tại Freetalk English
  • Khu vực: toàn hệ thống Freetalk English trên Toàn quốc

3. Chính sách hoàn phí

  • Hoàn tiền 100% học phí nếu học viên học sau 3 tháng liên tiếp không cảm thấy tiến bộ

4. Điều kiện không được hoàn phí

  • Học viên không tham dự tối thiểu 90% buổi học
  • Học viên không làm bài tập và tự học ở nhà
  • Không tham gia học tập đủ 3 tháng liên tiếp