[PDF] English Pronunciation in Use - Học phát âm

 English Pronunciation in Use - Sách hay English Pronunciation in Use là sách gối đầu giường của rất nhiều bạn trẻ muốn học phát âm Tiếng Anh một cách bài bản. Tất cả các bài học được hỗ ...

Danh ngôn tiếng Anh chủ đề du lịch khiến bạn không thể ngôì yên

Danh ngôn tiếng Anh chủ đề du lịch  [caption id="attachment_15420" align="aligncenter" width="350"] Danh ngôn tiếng Anh chủ đề du lịch[/caption] A traveler without observation is a bird without wings. Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim ...

Essay: Difficulties in Learning English - Khó khăn khi học tiếng Anh

ESSAY: THE DIFFICULTIES IN LEARNING ENGLISH   Học tiếng Anh không phải là luôn tìm phương pháp học hiệu quả nhất. Đôi khi việc học này là bạn tìm ra khó khăn để khắc phục nó. Vậy học tiếng Anh có gì khó khăn và khắc phục chúng như ...

Mệnh đề tính ngữ (adjective clauses/relative clauses)

Mệnh đề tính ngữ (adjective clauses/relative clauses) – Có chức năng của một tính từ. Các mệnh đề này bắt đầu bằng các đại từ liên hệ như: who, whom, that, whose….. hoặc các phó từ liên hệ như why, where, when. – Các đại từ quan ...

Top 5 trang web học tiếng Anh miễn phí hiệu quả nhất

Top 5 web học tiếng Anh miễn phí hiệu quả nhất Mạng internet là một bộ công cụ siêu hiệu quả. Một công cụ thông minh luôn cần đến những con người nhanh nhạy. Cùng xem cách học tiếng Anh của ...

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - RELATIVE CLAUSES

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - RELATIVE CLAUSES MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - RELATIVE CLAUSES ĐỊNH NGHĨA: Mệnh đề quan hệ hay còn gọi là mệnh đề tính từ, là một mệnh đề phụ được dùng để bổ sung ý nghĩa cho một danh từ đứng trước ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
finc = controllers/news1/list.php