5 trang web giúp bạn học tiếng Anh qua Video

5 trang web giúp bạn học tiếng Anh qua Video  [caption id="attachment_9240" align="aligncenter" width="472"] 5 trang web giúp bạn học tiếng Anh qua Video[/caption] Bạn đã xem rất nhiều những bộ phim tiếng Anh, thậm chí bạn có cả những kênh luyện nghe ...

Hát và học : 21 bài hát giúp học từ mới và ngữ pháp

Hát và học : 21 bài hát giúp học từ mới và ngữ pháp  [caption id="attachment_8529" align="aligncenter" width="385"]                                  Hát và học [/caption] 1. “Friday I’m in Love” by The ...

Học tiếng Anh cùng BBC 46: World news - November - 3rd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 46 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 46[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 45: World news - October - 27th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 45 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 45[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 44: World news - October - 20th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 44 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 44[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 43: World news - October - 13th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 43 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 43[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Làm thế nào để tự cải thiện khả năng nói tiếng Anh?

Làm thế nào để tự cải thiện khả năng nói tiếng Anh? Tôi nghĩ các bạn đều biết rằng nếu muốn nâng cao khả năng nói tiếng Anh bạn phải thực hành và nói rất nhiều phải không? Học ngữ pháp sẽ không bao giờ giúp bạn cải thiện ...

Học tiếng Anh cùng BBC 42: World news - October - 6th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 42 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 42[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 41: World news - September - 29th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 41 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 41[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...