Kinh nghiệm làm bài thi Listening IELTS part 2

Kinh nghiệm làm bài thi Listening IELTS part 2 Dạng bài nghe, như "truyền thống" vẫn luôn là một trong những phần thi khó khăn nhất của người Việt. Ngoài nguyên nhân về vốn từ vựng, nguyên nhân quan trọng nhất có thể coi là "ngữ âm chưa ...

Lời bài hát thiếu nhi tiếng Anh

Lời bài hát thiếu nhi tiếng Anh https://www.youtube.com/watch?v=LIWbUjHZFTw Old Macdonald had a farm Ee i ee i oh! And on the farm he had a cat Ee i ee i oh! With a miaw-miaw here, and a miaw-miaw there Here miaw, there miaw, every where miaw-miaw Old MacDonald had a farm Ee i ee i ...

Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh

Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh Nội động từ (Intransitive Verb) Nội động từ diễn tả hành động của chủ thể không tác động trực tiếp lên bất kỳ đối tượng nào, không có hoặc không cần Bổ ngữ trực tiếp để ...

Từ vựng tiếng Anh về tư duy, kỹ năng tư duy

Từ vựng tiếng Anh về tư duy, kỹ năng tư duy Là một trong những kỹ năng quan trọng, được vận dụng trong đời sống thường ngày - Kỹ năng tư duy dễ dàng trở thành một chủ đề được đề cập. Do đó, FreeTalk English hôm nay giới thiệu ...