Tiếng Anh người lớn: 8 trang web tương tác tốt nhất để học tiếng Anh

Tiếng Anh người lớn: 8 trang web tương tác tốt nhất để học tiếng Anh [caption id="attachment_23866" align="aligncenter" width="470"] Tiếng Anh người lớn: 8 trang web tương tác tốt nhất để học tiếng Anh[/caption] Babbel Trang web hoặc ứng dụng: ...

Tiếng Anh cho người đi làm- Thương mại : TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tiếng Anh cho người đi làm- Thương mại : TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ [caption id="attachment_23262" align="aligncenter" width="410"] Tiếng Anh cho người đi làm- Thương mại[/caption] Khi học các ngành thương mại quốc tế, chắc hẳn ...

MẪU CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

MẪU CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG [caption id="attachment_23121" align="aligncenter" width="376"] MẪU CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG[/caption]   Account: tài khoản I’d like to open ...

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngành Ngân hàng: TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 2)

  Tiếng Anh cho người đi làm- Ngành Ngân hàng: TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 2) [caption id="attachment_23118" align="aligncenter" width="516"] TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 2)[/caption] 1. Magnetic /mæg’netik/ ...

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngành Ngân hàng: TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1)

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngành Ngân hàng: TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1) [caption id="attachment_22830" align="aligncenter" width="440"] TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (PHẦN 1)[/caption] 1. Crossed cheque  /krɒst  ...

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngân hàng: MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN

Tiếng Anh cho người đi làm- Ngân hàng: MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN [caption id="attachment_22827" align="aligncenter" width="481"] MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN[/caption] Nếu bạn là một giao dịch viên ngân hàng, mỗi ngày bạn phải ...

Mẫu câu tiếng Anh cần thiết trong đàm phán kinh doanh

Mẫu câu tiếng Anh cần thiết trong đàm phán kinh doanh [caption id="attachment_22469" align="aligncenter" width="424"] Mẫu câu tiếng Anh trong đàm phán kinh doanh[/caption] Trong công việc hay cuộc sống chúng ta đều phải sử dụng kỹ năng đàm phán ...

Cách giới thiệu về công ty bằng tiếng Anh

Cách giới thiệu về công ty bằng tiếng Anh  [caption id="attachment_22466" align="aligncenter" width="359"] Cách giới thiệu về công ty bằng tiếng Anh[/caption] Trong một cuộc giao tiếp thông thường, một người bạn nước ngoài của bạn hỏi ...

Tiếng Anh cho người đi làm lĩnh vực cơ khí lắp ráp: Từ ngữ dịch thuật (Phần 3)

Tiếng Anh cho người đi làm lĩnh vực cơ khí lắp ráp: Từ ngữ dịch thuật (Phần 3) [caption id="attachment_22220" align="aligncenter" width="393"] Tiếng Anh cho người đi làm lĩnh vực cơ khí lắp ráp[/caption] abrasive belt: băng tải gắn bột ...

Tiếng Anh cho người đi làm lĩnh vực cơ khí lắp ráp: Từ ngữ dịch thuật (Phần 2)

Tiếng Anh cho người đi làm lĩnh vực cơ khí lắp ráp: Từ ngữ dịch thuật (Phần 2) [caption id="attachment_22214" align="aligncenter" width="413"] Tiếng Anh cho người đi làm lĩnh vực cơ khí lắp ráp[/caption] Trong bài này chúng ta sẽ cùng tiếp ...

Văn hóa giao tiếp kinh doanh của người Mỹ

Văn hóa giao tiếp kinh doanh của người Mỹ Giao tiếp kinh doanh với người nước ngoài, có những nét văn hóa bạn nên tìm hiểu trước. Từ những cử chỉ và hành động rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện/đàm phán. ...

15 tình huống giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm

15 tình huống giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm Đối với người đi làm, tiếng Anh ngày nay đã trở thành một công cụ không thể thiếu. Công cụ giao tiếp, công cụ chia sẻ thông tin, công cụ để học hỏi và nhiều hơn thế. Nếu ai đó ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
finc = controllers/news1/list.php