Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Mỹ phẩm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Mỹ phẩm [caption id="attachment_24774" align="aligncenter" width="462"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Mỹ phẩm[/caption] B – Blow dryer/ hair dryer: máy sấy tóc – Bronzer: phấn tối màu để cắt mặt – Blusher: ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Chứng khoán

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Chứng khoán [caption id="attachment_24762" align="aligncenter" width="490"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Chứng khoán[/caption] A – Advance against securities (n): Tiền cho vay dựa vào vật thế chấp – Annual stocktaking ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Điện (P.2)

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Điện (P.2) [caption id="attachment_24758" align="aligncenter" width="554"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Điện (P.2)[/caption] N – n-Channel: Kênh N – Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Ngành điện

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Ngành điện [caption id="attachment_24747" align="aligncenter" width="437"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Ngành điện[/caption] A – Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo. – ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Thuế (P.2)

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Thuế (P.2) [caption id="attachment_24744" align="aligncenter" width="410"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Thuế (P.2)[/caption] L – late filing penalty: tiền phạt do khai thuế trễ hạn – late payment penalty: tiền phạt ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Thuế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Thuế [caption id="attachment_24741" align="aligncenter" width="438"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Thuế[/caption] A – according to our records: dựa theo tài liệu của chúng tôi – account: chương mục/tài khoản – ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Sinh học (P.2)

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Sinh học (P.2) [caption id="attachment_24738" align="aligncenter" width="481"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Sinh học (P.2)[/caption] N – Neutral character: tính trạng trung tính – Non-allelic interaction: tương tác không ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Sinh học

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Sinh học [caption id="attachment_24716" align="aligncenter" width="512"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Sinh học[/caption] A – Apomictic: thuộc về hiện tượng apomixis – Asymmetrical: không đối xứng – Autogamy: ...

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Thảm họa thiên nhiên

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Thảm họa thiên nhiên [caption id="attachment_24713" align="aligncenter" width="456"] Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Thảm họa thiên nhiên[/caption] Từ vựng tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên – Sunami: ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Quân đội (P.2)

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Quân đội (P.2) [caption id="attachment_24709" align="aligncenter" width="472"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Quân đội (P.2)[/caption] D – Deadly weapon: vũ khí giết người – Declassification: làm mất tính bí mật, ...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Quân đội

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Quân đội [caption id="attachment_24705" align="aligncenter" width="535"] Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Quân đội[/caption] A – An enemy division: một sư ...

Cách bắt chuyện bằng tiếng Anh - Tips "săn tây"

Cách bắt chuyện bằng tiếng Anh Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc học ngoại ngữ là làm sao có đủ tự tin để giao tiếp, bài này sẽ giúp bạn một vài tip đơn giản để ‘break the ice’ (mở lời một cuộc hội thoại), dù là ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
finc = controllers/news1/list.php