20 bài hát giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả

20 bài hát giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả  [caption id="attachment_9297" align="aligncenter" width="367"] 20 bài hát giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả[/caption] Trước tiên, bạn hãy đọc qua lời bài hát. Bạn không cần dịch từng từ ra nghĩa ...

5 trang web giúp bạn học tiếng Anh qua Video

5 trang web giúp bạn học tiếng Anh qua Video  [caption id="attachment_9240" align="aligncenter" width="472"] 5 trang web giúp bạn học tiếng Anh qua Video[/caption] Bạn đã xem rất nhiều những bộ phim tiếng Anh, thậm chí bạn có cả những kênh luyện nghe ...

Học tiếng Anh cùng BBC 46: World news - November - 3rd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 46 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 46[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 45: World news - October - 27th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 45 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 45[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 44: World news - October - 20th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 44 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 44[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 43: World news - October - 13th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 43 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 43[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
finc = controllers/news1/list.php