Làm thế nào để tự cải thiện khả năng nói tiếng Anh?

Làm thế nào để tự cải thiện khả năng nói tiếng Anh? Tôi nghĩ các bạn đều biết rằng nếu muốn nâng cao khả năng nói tiếng Anh bạn phải thực hành và nói rất nhiều phải không? Học ngữ pháp sẽ không bao giờ giúp bạn cải thiện ...

Học tiếng Anh cùng BBC 42: World news - October - 6th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 42 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 42[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 41: World news - September - 29th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 41 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 41[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 40: World news - September - 22nd - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 40 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 40[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 39: World news - September - 15th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 39   [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 39 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 ...

Học tiếng Anh cùng BBC 38: World news - September - 9th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 38 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 38[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của ...

Học tiếng Anh cùng BBC 37: World news - August - 25th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 37 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 37 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 36: World news - August - 18th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 36 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 36 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 35: World news - August - 11th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 35 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 35[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 34: World news - August - 4th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 34 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 34 [/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 33: World news - July - 27th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 33 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 33[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Học tiếng Anh cùng BBC 32: World news - July - 20th - 2014

Học tiếng Anh cùng BBC 32 [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] Học tiếng Anh cùng BBC 32[/caption] Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
finc = controllers/news1/list.php