Những giới từ đi cùng với "Go" - Phrase Verbs

Những giới từ đi cùng với "Go" - Phrase Verbs

Go là một động từ rất quen thuộc. Không chỉ do cách viết và phát âm đơn giản mà còn do động từ này rất phổ biến với rất nhiều ý nghĩa. Những giới từ đi kèm là một trong những nguyên nhân tạo nên sự đa nghĩa này của "GO".
 1. Go out : đi ra ngoài , lỗi thời
 2. Go out with : hẹn hò
 3. Go through : kiểm tra , thực hiện công việc
 4. Go through with : kiên trì bền bỉ
 5. Go for : cố gắng giành đc
 6. Go in for : = take part in: Tham gia
 7. Go with : phù hợp
 8. Go without : kiêng nhịn
 9. Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
 10. Go off with = give away with : cuỗm theo
 11. Go ahead : tiến lên
 12. Go back on one ‘ s word : không giữ lời
 13. Go down with : mắc bệnh
 14. Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
 15. Go up : tăng , đi lên , vào đại học
 16. Go into : lâm vào
 17. Go away : cút đi , đi khỏi
 18. Go round : đủ chia
 19. Go on : tiếp tục