92% NGƯỜI ĐI LÀM THẤT BẠI TRONG VIỆC HỌC GIAO TIẾP TIẾNG ANH CƠ BẢN

92% người đi làm Việt Nam hiện nay thất bại trong việc học giao tiếp tiếng Anh cơ bản?  Mặc dù học tiếng Anh từ hồi lớp 3 học mãi đến hết đại học, học xong cả đại học ròi mà vẫn chưa ...

5 lý do khiến việc giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho người mới học trở nên cực kỳ khó khăn!

92% người đi làm Việt Nam hiện nay thất bại trong việc học giao tiếp tiếng Anh cơ bản? Đặc biệt là tiếng Anh cơ bản dành cho người mới học khiến việc học trở nên cực kỳ khó ...

Cách học từ vựng tiếng Anh cấp tốc

Cách học từ vựng tiếng Anh cấp tốc Việc có một vốn từ phong phú về các chủ đề là chìa khóa để bạn giao tiếp, luyện kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Có thể nói Từ vựng là nền móng vững chắc cho bất cứ giai đoạn này, khi mà ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Fox and the Crane

The Fox and the Crane Once upon a time, Fox and Crane were friends. "I’ll catch you." "Catch me if you can. Hahahaha." One day, Fox heard something unhappy. "Fox, Crane told me you were cunning." Fox, who was angry with Crane, said ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: Strangers in the Mirror

Strangers in the Mirror Once upon a time, there lived a man and his family in a deep forest. One day, the man packed his bags. He was leaving for Seoul. "Honey, please buy me a comb when you go to Seoul." "A comb? What is ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Little Red Hen

The Little Red Hen [embed]https://www.youtube.com/watch?v=smspKuKqt5c[/embed] There once was a farm with a big red barn. And in that big red barn, there lived many animals, the smallest of which, was a little red hen. The little red hen may have been little, but she was ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Fisherman and His Wife (Part 2)

The Fisherman and His Wife (Part 2) The fisherman didn’t like the idea of going back and asking the fish for a favor, but he did love his wife, so the next day he paddled his tiny boat far out into the water and called out, "Little fish! I did you a favor by letting you go, will you ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Rabbit and the Tortoise

The Rabbit and the Tortoise Once upon a time, there was a rabbit. "Ah…ah… I feel sleepy. I feel very sleepy." Then he hopped down the hill and met some friends, the pig, the goat, and the cow. "Hi! Oink, ...